Navigace Zdravá škola Vím, co jím
Aktivity Vím, co jím se zúčastnilo 1004 žáků z 20 ZŠ v kraji. Celkem tak bylo na statku Bernard zrealizováno 25 půldenních programů věnujících se zdravému jídelníčku v období IV - VI/2015.​

Cílem programu bylo ukázat žákům důležitost pravidelné stravy, vhodný jídelníček pro snídani, svačinku, oběd (či večeři). Na jednom ze stanovišť jsme se také zaměřili na správné pochopení cílů reklamy (zaměřeno na jídlo) a negativní dopady nevhodné stravy objevující se v reklamách. Součástí programu bylo i vysvětlení rozdílů mezi celozrnnou, bílou a vícezrnnou moukou a dopad jejich konzumace na zdraví člověka. Nechyběly ukázky semínek, obilnin, luštěnin a byl zdůrazněn pozitivní dopad jejich konzumace na zdravotní stav člověka včetně zeleniny. Celým programem se prolínala myšlenková niť, která spočívá v propojenosti člověka s přírodou, který je její nedílnou součástí, a tak i ve své stravě by měl respektovat přírodní zákony, pokud chce dosáhnout zdraví.

Při výuce tohoto programu se postupovalo podle předem připravené didaktiky. Výstupy lektorů na jednotlivých 6 stanovištích byly podpořeny barevnými obrázky, ale zejména skutečnými potravinami, ze kterých jsme si připravili zdravou snídani i svačinku.

 
 
Všechny výukové materiály jsou vám zde k dispozici:


Připojujeme i pár fotografií z průběhu programů:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​​​