Navigace Zdravá škola O projektuVítáme vás na stránkách projektu Můj životní styl a zdraví,

projekt Můj životní styl a zdraví (reg.č.  CZ.1.07/1.1.00/53.0001) byl připraven společnými silami 

příjemcem – regionální a vzdělávací společností ABRI, s.r.o. a jejím partnerem MAS Sokolovsko o.p.s.

Projekt reaguje na alarmující skutečnost, že 20-30% dětí v ČR je postiženo nadváhou či obezitou. Jeho aktivity jsou tedy zaměřeny na vzdělávání o zdravém životním stylu pro základní školy ve školním roce 2014/2015. Je v něm zapojeno 25 základních škol (viz sekce Seznam škol) z celého kraje, ze všech tří okresů, přičemž jsou preferovány malé školy do 65 žáků. S náborem cílové skupiny v rámci přípravy projektu nám pomohl krajský odbor školství. Dotační výzva byla především zaměřena na prevenci obezity a s ní spojených nemocí a v tomto duchu byl projekt sestaven. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci ZŠ, pro které jsou vzdělávací programy koncipovány především. Ovšem pro úspěšnou implementaci výsledků do vzdělávacího procesu a do životního stylu dětí je nezbytné zapojit i pracovníky škol, což bylo bráno také v potaz. Využíváme služeb odborných garantů, a to jak v oblasti zdravého životního stylu, pohybu, tak i dopravní výchovy.

Odborný garant pro oblast životního stylu – Sam Fujera

Odborný garant pro pohybové aktivity – Jana Šmídová

Odborný garant pro dopravní výchovu – PaedDr. Lenka Frajerová

Cílem projektu je motivovat žáky ZŠ k přijetí zásad zdravého životního stylu jako základní normy pro vlastní život. 

Projekt zahrnuje 5 klíčových aktivit:

  • Akci Pijte vodu z kohoutku, která motivuje k optimálnímu dennímu pitnému režimu s dostatkem pitné vody. Třídy obdrží výukový plakát, letáčky i harmonogramy pro sledování pitného režimu dětí.
  • Program Radost z pohybu je ukázkou moderní pohybové aktivity – zumby a také cviků pro správné držení těla.
  • Program Vím, co jím je půldenní vzdělávací akce s praktickými ukázkami přípravy zdravé snídaně a svačinky, s povídáním o jídle z reklamy a dalšími zajímavými tématy ohledně vhodného stravovacího režimu. ​​​​​​
  • Program Dopravní výchova je povinnou aktivitou jako součást výchovy ke zdraví na školách. Jedná se o půldenní akci pro žáky včetně proškolení pedagogů.
  • Aktivita Vše podstatné o životním stylu je směsicí různých podaktivit směřovaných i na pracovníky škol. Obsahuje tvorbu těchto webových stránek na portálu Karlovarského kraje, kde budeme zveřejnovat základní výukové informace a testy ve výše uvedených oblastech včetně možnosti motivačních příspěvků. Dále sem patří celodenní seminář pro pedagogy o kořenech zdraví a několik kuchařských workshopů pro pracovníky školních jídelen. Vrcholem projektu jsou nové výukové materiály pro školy, a to Publikace o zdravém životním stylu pro II. stupeň ZŠ a Pracovní sešit dopravní výchovy pro I. stupeň ZŠ. 

Nakonec se v průběhu listopadu a prosince 2014 zrealizovaly 3 celodenní kuchařské workshopy, kterých se zúčastnilo 18 pracovníků školních jídelen z 12 ZŠ. Kuchařské workshopy vedl zkušený dietolog Sam Fujera, který je rovněž odborným garantem pro oblast zdravého životního stylu v tomto projektu. V únoru 2015 se konal celodenní seminář o kořenech zdraví pro pedagogy, kterého se zúčastnilo rovněž 18 pedagogů z 12 ZŠ.

V rámci této aktivity byl vytvořen nový výukový materiál pro žáky II. stupně ZŠ, a to Publikace o zdravém životním stylu, kterou vám zde přikládáme.

Publikace o zdravém životním stylu pro II. stupeň ZŠ.pdfPublikace o zdravém životním stylu pro II. stupeň ZŠ.pdf

Projekt byl zahájen 1. 9. 2014 a běžel celý školní rok, v červnu na sklonku projektu byla uspořádaná závěrečná konference, kde byly slavnostně předány nové výukové materiály v počtu 2.000 kusů pro zúčastněné školy. V červenci 2015 jsme dopracovávali tyto webové stránky a finalizovali celý projekt. 

Pevně věříme ve smysluplnost našich snah a v pozitivní dopad na všechny zúčastněné, zejména ty nejmladší, kteří v době narůstajícího konzumu, budou muset hledat nové cesty, a to i ke svému zdraví. Tak nám všem držte palce i nadále.

​​