Navigace Zdravá škola Informace o programu "Škola podporující zdraví"
 
Program podpory zdraví ve škole sdružuje mateřské, základní a střední školy, jejichž pedagogové si uvědomují nutnost vést děti již od útlého věku k péči o své zdraví. Zároveň vědí, že děti získávají své návyky spontánně pozorováním a je tedy nutné vytvářet jim takové prostředí, ve kterém budou přirozeně sdílet návyky podporující zdravý životní styl a uvědomí si zodpovědnost za své vlastní zdraví. Zdraví je zde chápáno jako výsledek interakce všech částí, složek, celého systému člověka, a to na úrovni fyzické (biologické), psychické (duševní), environmentální, duchovní a sociální. Žák takové školy je vybavován kompetencemi jako je znalost pojmu zdraví a prevence nemoci, uvědomování si a řešení problémů, odpovědnost za vlastní chování a způsob života, duševní odolnost, dovednost komunikace a spolupráce, spolupodílení se při tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. 

Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze. 
Národní síť programu Škola podporující zdraví v ČR je zároveň jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in Europe, která má v Evropě tradici od roku 1992. 

Školy, které mají zájem se zapojit do Programu podpory zdraví na školách musí projít přípravnou fází, do níž jsou zapojeni všichni pracovníci školy. Kompletní metodika pro takové školy je dostupná na:


​​​​​​​​​