Navigace Zdravá škola Životní postoj


Součástí zdravého životního stylu není pouze péče o vaše tělo, ale také o vaši psychiku. Dost často na tohle zapomínáme nebo si tyto souvislosti ani neuvědomujeme. Ale stav ve vašich hlavách velice výrazně ovlivňuje vaše zdraví a to, jak kvalitně žijete.
 
Pojem psychika pochází z latinského psyché, což znamená duše. Je to souhrn duševních dějů během celého lidského života. Zjednodušeně řečeno jde o všechno, co si myslíme, děláme, jakým způsobem zpracováváme informace a přemýšlíme, jak na informace reagujeme, jak prožíváme životní situace. Naše psychika velice ovlivňuje naše zdraví. Stejně tak ale naše zdraví, to, jak se cítíme, ovlivňuje naši psychiku. Tělo a psychika jsou jednoduše spojené nádoby.

Svou psychiku a tedy i duševní a fyzické zdraví můžeme ale pozitivně ovlivnit postojem k životu, k tomu, co se kolem nás i nám děje. Tento stav označujeme jako životní postoj.

Životní postoj je způsob našeho myšlení, to, jak vnímáme sami sebe a svět kolem nás. To, jakým způsobem reagujeme na situace, na lidi, na informace. Např. něco vás čeká – těšíte se, že něco nového zažijete nebo jste plní obav, co se „zase“ pokazí?
Pro spokojený život a své zdraví bychom se měli snažit o pozitivní přístup, pozitivní myšlení nebo také optimistický přístup k životu. Opakem je pesimismus nebo také negativistické myšlení. Na tomto světě nejsme proto, abychom byli neustále šťastní. Vše na naší planetě a tedy i v našich životech by mělo být v rovnováze. Tedy i tzv. chvíle štěstí a chvíle smutku. Životní postoj nám ale pomáhá si s těmito chvílemi poradit, umět s nimi správně naložit.

Rozhodneme-li se být pesimisté a necháme se pohltit negativními pocity jako jsou hněv, zloba, závist, nepřejícnost, vztek, strach, může nám tento postoj přinést do života mnoho zbytečných potíží. V prvé řadě si tímto postojem otravujeme své vlastní myšlení a svůj vlastní život a připravujeme se o pěkné chvíle.
Naopak lidé pozitivní, optimističtí se nehroutí z každé maličkosti, dokážou mnohem lépe čelit různým potížím a umí si se svým životem dobře poradit. Nemají potřebu si ničit život a zdraví podobnými berličkami jako jsou např. drogy. Takoví lidé jsou usměvaví, to, co dělají, je baví, jsou milými společníky a prima kamarády. Mají svá trápení, řeší své problémy, dost často mnohem větší než pesimisté, kteří se hroutí, ale zaujmou ten správný postoj a vědí, že ,,nic se nejí tak horké, jak se uvaří.“

Pro jaký postoj v životě se rozhodnete vy?