Navigace Zdravá škola Pijte vodu z kohoutkuAktivity Pijte vodu z kohoutku se zúčastnilo 20 ZŠ v kraji. Celkem bylo na těchto školách odučeno 53 programů (vyučovacích hodin), kterými prošlo 1154 žáků jak z I.,tak i z II. stupně.

Cílem tohoto vzdělávacího programu bylo poskytnout žákům základní vědomosti a dovednosti z tématu zdravého pitného režimu pro zdravého jedince. Program zdůrazňoval zejména důležitost dostatečného příjmu tekutin v denním pitném režimu člověka a nezastupitelnou roli čisté pitné vody v něm. Součástí výkladu byl i výpočet optimálního objemu pitného denního režimu a jeho optimálního složení. Program současně poukázal na negativa barvených slazených nápojů, sáčkových čajů a naproti tomu nabídl vhodné varianty – čaje z koření, z jednotlivých bylinek, ředěné 100% džusy, zeleninové vývary, vodu s citronem apod.

Při výuce tohoto programu se postupovalo podle předem připravené didaktiky. Výstup lektora byl podpořen barevným výukovým plakátem, letáčky a harmonogramem pitného režimu pro každého žáka. Všechny tyto materiály jsou vám zde k dispozici.


Pozn. k HMG pitného režimu - dopolední úsek sledování příjmu tekutin je záměrně širší, protože dopoledne by se mělo pít především.


Připojujeme i motivační foto z průběhu programů.

 

 


​​​