Navigace Zdravá škola Dopravní výchovaV programu Dopravní výchova bylo podpořeno 613 žáků ze 14 základních škol a 30 pedagogických pracovníků pak v následném semináři pro dospělé.

Dopravní výchova je povinnou součástí výuky s pevně stanoveným učivem a standardy, avšak 
s chybějícími výukovými objekty, metodami a formami práce pro naplňování cílů RVP, výstupů, standardů a rozvoj klíčových kompetencí. Cílem tohoto vzdělávacího programu bylo ukázat pedagogům možnost, jak zařadit dopravní výchovu do vlastního ŠVP a poskytnout žákům základní vědomosti, dovednosti a návyky z tématu bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu.

Zde zveřejňujeme výstupy této aktivity:​


Rovněž přikládáme pár fotografií z tohoto zážitkového programu.

 

 
​​